PESTER, A ZANIMIV SEPTEMBER

Novo šolsko leto se je komaj dobro začelo, mi pa smo se v mesecu septembru lotili že marsičesa. Tako so se naši četrtošolci odpravili v Doslovče, kjer so si ogledali rojstno hišo pisatelja Frana Saleškega Finžgarja.

Le nekaj dni za njimi pa so vanjo vstopili tudi osmošolci, ki so si v krajih pod Stolom ogledali še Prešernovo, Jalnovo ter Čopovo rojstno hišo. Jalnov pranečak tudi tokrat nikogar ni pustil ravnodušnega.

Okoli sivega očaka Triglava se plete mnogo zanimivih zgodb in prav tem so z velikim veseljem prisluhnili učenci 3. razreda.

Tudi v soboto smo bili v šoli pridni – nekateri pri urah slovenščine, matematike, zgodovine …, drugi pa smo se učili vezenja …

… gnetli glino …

… merili, tehtali, računali … in se imeli tudi v soboto v šoli lepo!

BESEDILO: ga. Mateja Cuznar Zadnik

FOTO: ga. Jožica Škedelj, ga. Janka Bergel Pogačnik, ga. Maja Kamenščak in učenci IP – vzgoja za medije – tisk