POMEMBNO! ODPRLI PRIJAVE NA IZBIRNE PREDMETE!

Kako ste? Upam, da dobro in da ste z mislimi predvsem pri učenju in ocenah, ki jih morate pridobiti do konca šolskega leta. Potrudite se, da bodo le-te čim višje in boste s svojim znanjem zadovoljni.

Vabim vas, da del časa namenite tudi pregledu obveznih (bodoči učenci 7., 8. in 9. razreda) ter neobveznih (bodoči učenci 4., 5. in 6. razreda) izbirnih predmetov, ki smo vam jih ponudili v šolskem letu 2020/2021. Učitelji so pripravili zanimive predstavitve, zato vas prosim, da si jih ogledate na šolski spletni strani pod zavihkom IZBIRNI PREDMETI 2020/21 ali neposredno na tej povezavi – izbirni in se odločite, katere izbirne predmete bi radi obiskovali drugo leto. Zaradi trenutnih razmer je prijava možna le preko eAsistenta, zato smo vam dali na voljo tudi več časa za vnos predmetov. Večina izmed vas pozna postopek prijave v eAsistentu, tisti, ki pa se boste prijavljali prvič in boste naleteli na kakšno težavo, pa naprošam, da se najprej obrnete na sošolca, prijatelja ali znanca, ki je vešč prijave, ali pa se obrnite na pomoč uporabnikom, ki jo nudi eAsistent. Ne ustrašite se – pri prijavi so zraven jasna navodila in verjamem, da velikih težav ne bo. Prijava je možna do 5. 5. 2020!

Še nekaj navodil v zvezi z izvedbo izbirnih predmetov:

Neobvezni izbirni predmeti za učence od 4. do 6. razreda

Neobvezni izbirni predmeti (NIP) za učence od 4. do 6. razreda predstavljajo razširjeni del programa OŠ. Učenci po svojih željah, zanimanjih in zmožnostih izberejo določene predmete iz nabora, ki je predpisan. Učenec lahko izbere največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov tedensko ali 1 uro ali pa predmeta sploh ne izbere (tudi to je v eAsistentu potrebno označiti).

Pouk se bo izvajal pred poukom obveznih predmetov ali po njem, torej v času predure., 6.  ali 7. učne ure. Čeprav gre za neobvezni izbirni predmet, ga bo moral učenec redno obiskovati do konca šolskega leta in bo pri njem tudi ocenjen z ocenami od 1 do 5. Zaključne ocene predmeta bodo vpisane v spričevalo. Po enem letu obiskovanja neobveznega izbirnega predmeta lahko učenci predmet prenehajo obiskovati ali pa z njim nadaljujejo naslednje šolsko leto in še nadgradijo svoje znanje.

Skupine učencev za NIP se oblikujejo za vsako šolsko leto posebej. Pouk NIP se bo izvajal, če bo zanj prijavljeno najmanj 12 učencev.

Obvezni izbirni predmeti za učence od 7. do 9. razreda

Poleg obveznih predmetov šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja tudi pouk obveznih izbirnih predmetov. Obvezni izbirni predmeti nadgrajujejo vsebine obveznih predmetov, učenci pa si jih izberejo glede na individualne razlike in interese. Pri teh predmetih so ravno tako kot pri obveznih predmetih številčne ocene, potrjen učni načrt ter učbenik.

Učenec izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Posameznim obveznim izbirnim predmetom je namenjena ena ura tedensko (35 ur letno), le tujim jezikom sta namenjeni dve uri (70 ur letno).

Zamenjava oz. popravek obveznega izbirnega predmeta je možen do konca septembra v šolskem letu, vendar le, če je pri izbranem predmetu še prostor in če je časovno usklajen z urnikom učenca.
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih ali pa le ene ure tedensko. V kolikor boste uveljavljali glasbeno šolo, le-to v eAsistentu tudi označite.

Prijava obveznih in neobveznih izbirnih predmetov je možna do 5. 5. 2020!

23. APRIL – SVETOVNI DAN KNJIGE IN AVTORSKIH PRAVIC

Že v naslovu ste prebrali, da je 23. april svetovni dan knjige in avtorskih pravic. V svetovni literaturi je 23. april simbolični datum, saj se z njim povezujejo nekateri ugledni avtorji, kot sta William Shakespeare in Miguel de Cervantes. Unesco ga je za svetovni dan knjige izbral leta 1995 na generalnem zasedanju v Parizu.

Na ta dan je v šoli potekala Noč knjige, ki pa bo zaradi trenutnih razmer izvedena drugače. Unesco, ki je 23. april razglasil za svetovni dan knjige in avtorskih pravic, poziva, naj ljubezen do knjig odmeva prek spleta. Lahko se pridružite Društvu slovenskih pisateljev, ki bo na Facebooku objavilo najljubše knjige iz slovenske književnosti. Javna agencija za knjigo RS pa je pripravila spletni knjižni sejem – Sejem s kavča. Več pa najdete na tej spletni povezavi: https://www.jakrs.si/

Vabimo vas, da si ogledate spletno stran Noč knjige 2020. Verjamem, da boste našli kaj zanimivega:

https://2020.nocknjige.si/

Na šoli nadaljujemo s projektom Knjiga z mano šiba in nekateri še naprej berete z velikim veseljem in zanimanjem. Čas omejenega gibanja lahko izkoristimo tudi za izbiranje dobrih knjig, ki nahranijo našega duha.

Želim vam veliko užitkov ob branju knjig!

BESEDILO: ga. Mateja Cuznar Zadnik