ZAHVALA ŠOLSKIH NOVINARJEV

Učenci izbirnega predmeta šolsko novinarstvo in vzgoja za medije – tisk se skupaj z učiteljico zahvaljujemo vsem, ki so nam v preteklem šolskem letu pomagali soustvarjati in bogatiti našo šolsko spletno stran.

Hkrati pa vsem zaposlenim na naši šoli, učencem in njihovim staršem ter vsem obiskovalcem šolske spletne strani želimo prijetno in veselo poletje.

BESEDILO: učenci izbirnih predmetov šolsko novinarstvo in vzgoja za medije – tisk

FOTO: ga. Angelica Podoš