Otroški parlament

Otroški parlament je program v osnovnih šolah, ki vzgaja otroke in mladostnike demokratičnega izražanja. Vsako leto je na državnem otroškem parlamentu izbrana tema (le-to izberejo učenci sami) za naslednje šolsko leto. Parlament je hkrati tudi oblika sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.
Otroške parlamente vodijo mentorji, učitelji, svetovalni delavci, pomoč nudijo tudi ravnatelji, organizator nacionalnega otroškega parlamenta pa je Zveza prijateljev mladine Slovenije.

V lanskem šolskem letu je bila tema otroškega parlamenta razmere v družbi. Mi smo se ukvarjali predvsem z razmerami na naši šoli. Izvedli smo delavnico za starše in delavnico za strokovne delavce šole, z učenci pa smo se srečevali v času predur in oblikovali predloge, ideje, zapisali mnenja in razmišljanja o izpostavljeni temi. Več o lanskem šolskem parlamentu pa si lahko ogledate v spodnjem posnetku.

V letošnjem šolskem letu pa se posvečamo predvsem poklicni orientaciji. Razpravljamo o izbiri poklica, kriterijih za izbiro poklica, o poklicih prihodnosti … Učenci od 5. do 9. razreda so pod vodstvom razrednika izvedli uro oddelčne skupnosti, na kateri so zapisovali poklice, ki bi jih radi opravljali, razmišljali so o tem, kaj vse je potrebno upoštevati pri vpisu v srednjo šolo, predlagali pa so tudi poklice, ki bi jih radi podrobneje spoznali. Sledi še nekaj srečanj s predstavniki razredov, nato pa bomo 03. 03. 2015 na šoli izvedli otroški parlament, na katerega vabimo tako učence kot njihove starše in učitelje oz. strokovne delavce šole.