ALI VEŠ, KDO JE MUZEALEC?

V torek, 19. 11. 2019, nas je obiskal gospod, ki je delal v muzeju kot muzealec. Muzealec je namreč strokovni uslužbenec v muzeju. Gostili smo ga učenci zgodovinarskega krožka. Pogovarjali smo se o njegovem delu in spoznali marsikaj novega in zanimivega. S seboj pa je prinesel lutko s Kube, oljenko, masko z Balija, žebelj in srebrnik s podobo cesarja Franca Jožefa.

Muzeologija je veda, ki govori o urejanju muzeja, o predmetih v muzeju … V Sloveniji študija muzeologije ni, najbližja univerza je v Zagrebu. Pri nas se po končani srednji šoli vpišeš na Filozofsko fakulteto, smer zgodovina, geografija, etnologija ali umetnostna zgodovina. Muzej izhaja iz grške besede muza, od tod pa speljanka muzej.

Prvi muzeji v Grčiji so nastali v srednjem veku, saj so vladarji hoteli ohraniti svojo veličino in so na dvor vabili kiparje in slikarje. Nastale so bogate zbirke in da bi jih lahko pokazali še drugim ljudem, so nastali muzeji. Tako se muzeji ukvarjajo z ohranitvijo dediščine. Razdeljeni so na: narodni (slovenski), pokrajinski, občinski.

Znotraj muzealstva sodijo tehnični poklici (zbiranje gradiva, predmetov ,čiščenje) in kustos (muzejski uslužbenec, ki zbira, vzdržuje in proučuje muzejske predmete).

Na Jesenicah imamo Gornjesavski muzej, ki se je pred letom 1990 imenoval Tehniški muzej Železarne Jesenice. V muzeju  so številne zbirke. Pod stalno zbirko sodijo: zgodovinska zbirka, železarska zbirka in zbirka fosilov (Jože Bjedič).

Kosova graščina zbira gradivo iz vojnega časa in prireja številne galerijske razstave. Po muzeju nas vodi kustos, ki pripravlja tudi razstave.

V muzeju se pojavlja še poklic arhivista, ki dela v arhivu in zbira ter obdeluje dokumente, stare listine …

Uslužbenci muzeja se pri svojem delu srečujejo z najrazličnejšimi starimi predmeti,ki naj jih ne bi zbirali doma, ampak naj bi z njimi obogatili muzejsko zbirko.

BESEDILO: učenci zgodovinarskega krožka

FOTO: osebni arhiv muzealca