KOCKA ČLOVEČNOSTI, NAŠE VODILO

S projektom »Time for tea«, pod vodstvom učiteljice Urške Willevaldt, smo ustvarili igro, imenovano Kocka Človečnosti. Kocka ima na vsaki stranici napisano vrlino.

Kocko uporabljamo tako, da z njo hodimo od razreda do razreda. Učenci mečejo kocko. Vrlino, zapisano na zgornji stranici, morajo učenci upoštevati do konca tedna, dokler spet ne vržejo kocke.

Vrline, ki smo jih napisali na kocko, smo izbirali previdno. Najprej je vsak nekaj predlagal in to smo zapisali na tablo. Potem je vsak zase povedal, katere se mu zdijo najboljše. Izbrali smo deset najboljših in jih spet zapisali na tablo. Nato smo tiste, ki so bile približno enake, dali skupaj. Tako smo se odločili za šest vrlin in jih napisali na stranice kocke.

Upamo, da bo Kocka Človečnosti pripomogla k lepšemu vedenju učencev naše šole.

BESEDILO: Naja Garibović, 6. b