ZA JEZIKANJE PREJELI BUČEN APLAVZ

V petek, 21. 4. 2017, je na Bledu potekal že tretji Unesco festival Jezikajmo v organizaciji Osnovne šole Josipa Plemlja Bled. Na njem sodelujoči pripravijo različne dramske, pevske in literarne nastope v tujih jezikih.

Sodelovali so tudi učenci naše šole, ki obiskujejo interesno dejavnost vesela ruščina pod mentorstvom ge. Elene Vasilkove.

Pred pričetkom festivala so si učenci ogledali znamenitosti Bleda in se posladkali z originalno kremno rezino, nato pa so “tekoče” in brez težav upodobili kratko rusko pravljico z naslovom Igrače.
Nagrajeni so bili z bučnim aplavzom in s ponovnim vabilom na naslednje srečanje.

BESEDILO in FOTO: g. Nejc Pogačnik