DRUGOŠOLCI USPEŠNI PRI PROJEKTU BRANJE ZA ZNANJE

Projekt Branje za znanje na šoli poteka že drugo šolsko leto. Namenjen je učencem drugega razreda. Izvaja se enkrat tedensko. Učence, ki imajo primanjkljaj v branju, na začetku šolskega leta  določi razredna učiteljica ga. Mirtič Dolenec. Nato oblikujemo skupino in začnemo z branjem. Pri teh uricah beremo najprej slikanice (velike tiskane črke), zelo kmalu pa preidemo na  knjige s C polic (starostno obdobje prve triade), ki jih skrbno izberem.

Učenje branja je zahtevno in obsežno. Otrok mora najprej spoznati črke, nato jih začne povezovati v nove pojme, šele nazadnje pa se srečuje z neznanimi teksti. Da pa vzgojimo otroka v mladega bralca, je zelo pomembno, da redno bere tako v šoli kot doma. Branje mora biti vsakodnevno. Pomoč in vloga staršev sta pri tem zelo pomembni. Učenci postopno izboljšujejo tekočnost, hitrost in ritem branja. Pridobivajo si tudi boljše razumevanje besedila. Skozi branje spoznavajo in si bogatijo besedni zaklad.

Ker se projekt odvija v knjižnici, jih navajam na obisk v njej, svetujem, katere knjige so za njih primerne. Vedno, ko smo skupaj, si učenci knjigo tudi izposodijo. Na koncu leta je napredek učencev precejšen. Nekateri na lestvici branja od 1 do 10 osvojijo celo desetko, večinoma pa pridejo do sedmice.

Kot zanimivost, ki jo vsako leto opažam, naj omenim to, da mladi bralci z žarom prihajajo k mojim uricam kljub dejstvu, da branje poteka v času predure. Odsotnosti pri teh urah ni. Čeprav so učenci še zelo mladi, se zdi, kot da bi razumeli ta naš rek – BRANJE ZA ZNANJE.

BESEDILO in FOTO: ga. Marija Burnik