PONOVNO SMO SEDLI K TRADICIONALNEMU SLOVENSKEMU ZAJTRKU

V petek, 15. novembra, smo obeleževali dan slovenske hrane, s katerim želimo opozoriti na pomen oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja.

Zadostna lokalna pridelava, predelava in poraba hrane so pomembne predvsem zaradi:

  • urejenosti in obdelanosti podeželja,
  • ohranjanja delovnih mest na podeželju,
  • varovanja okolja,
  • izboljšanja zdravja prebivalstva zaradi uživanja kakovostnejše hrane,
  • zagotavljanja državne varnosti za obdobje ekonomskih kriz,
  • zmanjšanja odvisnosti od zunanje trgovine,
  • zmanjšanja revščine in družbene neenakosti.

Učenci so pri izbirnem predmetu – načini prehranjevanja pripravili različne plakate o slovenski hrani in jih razstavili pred vhodom v jedilnico.

Vsi učenci so imeli ta dan na voljo brezplačen zajtrk, sestavljen iz živil izključno slovenskega porekla. Večino teh živil smo dobili z ekoloških kmetij, in sicer med z ekološke kmetije Šumenjak ter maslo in mleko z ekološke kmetije Žgajnar. Tudi jabolka topaz so zrasla v ekološkem sadovnjaku. Črni kruh je bil izdelan iz ekološke pšenične moke slovenskega porekla.

Učenci in zaposleni na šoli so z veseljem sedkli k mizi in ponovno uživali v tradicionalnem slovenskem zajtrku.

BESEDILO in FOTO: ga. Saša Femc Knaflič, vodja šolske prehrane