KAJ JE GOSPODARSKI KRIMINAL IN KDO GA PREISKUJE?

Letos bomo pri zgodovinskem krožku raziskovali poklice nekoč in danes. Tako nas je v torek, 5. 11. 2019, obiskal gospod, ki je zadnjih dvajset let opravljal delo kriminalista s področja gospodarske kriminalitete. Pogovor je potekal po pouku v učilnici zgodovine. Učenci zgodovinskega krožka tako objavljamo intervju, v katerem boste kaj več izvedeli o omenjenem poklicu.

Kaj je gospodarski kriminal?

Gospodarski kriminal je pohlep določenih ljudi po dobičku. Ponavadi imajo taki ljudje možnost odločanja in so na vodilnih položajih. So storilci kaznivih dejanj, zato jih preganjajo.

Kako postati (gospodarski) kriminalist?

Potrebno je zaključiti srednjo šolo in prvo stopnjo izobrazbe. Če želiš postati inšpektor, moraš zaključiti fakulteto.

Zakaj se je razvila gospodarska kriminalistika?

Večina ljudi živi od svojega dela, vendar je v vsaki družbi nekaj odstotkov takih, ki skušajo živeti na račun drugih. Za to je bila ustanovljena policija.  Prvo policijo je v naših deželah  (Avstrijski monarhiji) ustanovil cesar Franc Jožef l. leta 1850. Imenovala se je žandarmerija.

V današnjem času z uporabo mobitelov in računalnikov se je število gospodarskega kriminala povečalo, storilce pa tudi hitreje ujamejo. Sedež gospodarskih kriminalistov za Gorenjsko je v Kranju. Tesno sodelujejo s policijo. Zaposlujejo veliko strokovnjakov, največ je računalničarjev. Ukvarjajo se tudi z drogo, trgovino z ljudmi, terorizmom, nasiljem, spolno kaznivimi dejanji, mladostniškim kriminalom …

Kakšna je odgovornost mladih?

Od 14. leta starosti si za kriminalna dejanja odgovoren sam. Pri obravnavi sodelujejo starši in center za socialno delo. Med 14. in 16. letom starosti si t. i. mlajši mladoletnik, kar pomeni, da morajo biti na razgovorih prisotni tudi starši. Med 16. in 18. letom starosti, ko si starejši mladoletnik, pa razgovori potekajo že brez staršev. Jasno pa je, da po 18. letu starosti prevzemaš odgovornost za vsako dejanje.

Pa še nekaj razlag, za lažje razumevanje kriminala.

Kriminal je latinska beseda in pomeni krivdo.

Kriminalec je storilec hujših kaznivih dejanj.

Tatvina je kraja – nezakonita prilastitev tujega premoženja (mala tatvina do 5000 €, velika tatvina nad 5000 €).

Rop je tatvina, pri kateri kriminalec uporabi silo.

Goljufija  je prevara.

Gospodarski kriminal:

  • Finančni – pranje denarja (protipravno pridobljen denar).
  • Korupcija – podkupnina

Zapisali: Naja, Zoja, Enej, Emir, Leonit, Blaž in Matija