MOJA STRAN MOJSTRANE

23. 10. 2019 smo se učenci zgodovinsko raziskovalnega krožka Zoja, Naja, Leonit, Enej in Emir (vsi učenci 8. a) udeležili projekta UNESCA Moja stran Mojstrane.

Zbrali smo se v OŠ 16. decembra Mojstrana,  kjer smo dobili zgibanke in nalepke. Učenci turističnega krožka so nas popeljali po Mojstrani. Pot se je začela pri Planinskem muzeju in nas vodila mimo ferate (to je zavarovana plezalna pot v ostenju Grančišča) do Bora, kjer je od leta 1927 stala skakalnica (po 2. svetovni vojni je propadla). Sprehodili smo se do parka, mimo katerega je do leta 1966 vodila železniška proga. Sprehajalna pot nas je pripeljala do Požgančevega mostu, kjer so nam predstavili zgodbo o črni mački iz Triglavskih pravljic. Na Šmerčevi hiši smo si ogledali fresko Višarske Marije, ki je označevala gostilno s prenočišči za romarje na poti na Sv. Višarje (gostilno je obiskoval  tudi Julius Kugy na svoji poti po Julijskih Alpah).

V Mruščevi hiši se je leta 1846 rodil čebelar Mihael Ambrožič. Bil je prvi, ki je po svetu razširil kranjsko čebelo.

V središču vasi smo si ogledali Trg olimpijcev, ki je posvečen olimpijcem iz Mojstrane in okolice: Mara Rekar (tekačica), Alenka Dovžan (alpska smučarka), Urška Rabič (alpska smučarka), Jure Košir (alpski smučar), Janez Polda (skakalec), Rajko Lotrič (skakalec) …

Krog smo sklenili pri Slovenskem planinskem muzeju, kjer smo si ogledali film o TNP in muzej.

Tako smo v kratkem času spoznali glavne turistične značilnosti Mojstrane.

BESEDILO: učenci zgodovinsko raziskovalnega krožka

FOTO: ga. Bojana Osenk Martinjak