RADI SMO V NARAVI – RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČEM OKOLJU

Izbirni predmet raziskujem organizme v domačem okolju  izvaja ga. Bernarda Potočnik. Učenci, ki obsikujejo omenjeni izbirni predmet, bolj podrobno spoznajo odnose med živimi bitji in njihovim okoljem.

Posvečajo se problematiki uničevanja okolja oz. kako le-to preprečiti ali vsaj omiliti. Večkrat se podajo tudi v naravo, kjer poskušajo najti obravnavane živali in rastline. Tako so proučevali deževnike, hrošče, gobe, korenine dreves … Pouk je zelo dinamičen, saj učiteljica k uram prinese različne igre, ki so vezane na obravnavano učno snov.

Pred kratkim pa so zbirko živih bitij obogatili še s paličnjaki in hrošči. Pripravili so gojiše za madagaskarske sikajoče ščurke. Učenci večkrat povedo, da jim je prav ta izbirni predmet pomagal, da se kakih živali ne bojijo več, prej se živali dotaknejo, pobožajo …

Seveda pa je najpomembneje, da imate vsi tisti, ki bi ta predmet radi obiskovali v prihodnjem šolskem letu, radi naravo ter jo z veseljem raziskujete.

BESEDILO: Dalija Hajrlahović, 8. b

FOTO: ga. Bernarda Potočnik