PO POKLICU BOM …

V petek, 11. 1. 2019, je na naši šoli potekala 16. predstavitev srednješolskih programov. Na prireditvi je sodelovalo 10 srednješolskih ustanov ter dva dijaška domova. Predavatelji so predstavili 57 programov.

Z obiskom smo bili zelo zadovoljni, pogrešali smo le več obiska staršev otrok naše šole. Devetošolce do sprejema odločitve o vpisu v srednješolsko izobraževanje ločijo le še slabi trije meseci. Upamo, da smo jim s prireditvijo nudili ustrezne informacije in jim s tem olajšali izbiro. Lahko si preberete kratek intervju s predstavniki nekaterih srednjih šol, ki so ga opravile učenke poklicnega krožka pod mentorstvom ge. Sabine Rekar.

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica

Za kateri vaš program je največ zanimanja? Na naši šoli je največ interesa za vpis v program medijski tehnik.

Kje vaši dijaki kasneje najdejo zaposlitev? Naši dijaki se najpogosteje zaposlijo na radijskih in televizijskih postajah ter v oblikovalskih agencijah.

Kateri predmet je vašim dijakom najtežji? Največ težav jim predstavlja učenje matematike.

Kdaj se pri vas začne pouk? Koliko ur dnevno traja pouk? Pouk se prične ob osmi uri, traja pa običajno 6 šolskih ur.

Ali je pri vas ocenjevanje napovedano? Da, pri večini predmetov je napovedano.

Gimnazija Jesenice

Kdaj se pri vas začne pouk? Koliko ur dnevno traja pouk? Pouk se običajno začne ob 7.40 in traja do 14.05. Ena šolska ura v dopoldnevu je namenjena malici.

Kateri predmet je vašim dijakom najtežji? Naši dijaki imajo največ težav pri usvajanju učne snovi iz matematike.

Ali je pri vas ocenjevanje napovedano? Da.

Kako se lahko vpišem v mešani oddelek (športni in navadni)? Svoje želje o razvrstitvi v posamezen oddelek lahko učenke in učenci izrazite ob postopku vpisa v šolo. Če obstaja prosto mesto, željo uresničimo.

Kako in kdaj zaprosimo za status športnika, če se ne želimo vpisati v športni oddelek, ampak v običajnega? Za podelitev statusa športnika lahko zaprosite v septembru.

Katere študije najpogosteje izbirajo vaši dijaki? Ali se vsi vpišejo na študij? Vsi dijaki si želijo šolanje nadaljevati, najpogosteje se vpišejo na inženirske smeri.

Šolski center Škofja Loka

Za kateri vaš program je največ zanimanja? Največ vpisa imamo v program strojni tehnik.

Kje vaši dijaki kasneje najdejo zaposlitev?  Pogosto dobijo zaposlitev v podjetjih, kot so Acroni, Sumida, Iskra Lipnica in Veriga Lesce.

Kateri predmet je vašim dijakom najtežji? Naši dijaki imajo največ težav z učenjem robotike.

Ali že izvajate programe v vajeniški obliki? Je za to obliko veliko zanimanja? Kakšne so prednosti te oblike? Programe v vajeniški obliki že izvajamo. Za vpis v te programe je srednje velik interes. Dijaki, ki se izobražujejo v vajeniškem načinu, v času šolanja pridobijo več praktičnih izkušenj.

Dijaški dom Bežigrad in Dijaški dom Tabor

Dijaki katerih šol stanujejo pri vas? V dijaških domovih stanujejo dijaki različnih šol (plesne, dramske in splošne gimnazije, frizerske, gradbene, kemijske, oblikovne, medijske in vzgojiteljske šole).

Kakšna so pravila bivanja v domu? Pravila so opisana v pravilniku.

Kakšna je cena bivanja pri vas? Približno 200 evrov.

Ali se povezujete z učitelji vaših dijakov? Da.

Ali so dovoljeni obiski v vašem domu? Obiski so dovoljeni.

 

BESEDILO: Tjaša Kavčič, Danaja Križanič, Nika Razinger, 9. c

FOTO: ga. Neja Grohar