NAŠI DEVETOŠOLCI NA GIMNAZIJI JESENICE

Na Gimnaziji Jesenice sta v ponedeljek, 12. 11. 2018, potekala Projektni dan in Dan mladih raziskovalcev. Omenjenih dveh dogodkov so se lahko udeležili devetošolci, ki jih zanimajo veščine podjetnosti. Sem sodijo ustvarjalnost, vizija, timsko delo, motivacija ipd. Tako so se za obisk odločili tudi nekateri naši devetošolci.

Tisti, ki jih je bolj kot podjetnost zanimalo raziskovanje, pa so se udeležili delavnic s področja fizike, kemije, biologije in računalništva. Pri biologiji so mikroskopirali ustno sluznico, rdečo čebulo …, pri kemiji pa je bila tema forenzika.

Bilo je zanimivo in zelo poučno, zato vabimo bodoče devetošolce, da se drugo leto pridružite gimnazijcem, da boste skupaj raziskovali, računali, klepetali …

BESEDILO: ga. Sabina Rekar in ga. Mateja Cuznar Zadnik

FOTO: ga. Sabina Rekar