PARAOLIMPIJSKI ŠOLSKI DAN

Drugačnost je zelo pomembna v naši družbi. Drugačnost, sprejemljivost … Tudi osnovni cilj projekta Korak k Sončku se glasi: sprejemati in razumeti vsakršne drugačnosti. V okviru projekta Korak k Sončku se je 07. 06. 2018 na OŠ Toneta Čufarja Jesenice odvil Paraolimpijski šolski dan.

Na Zvezi za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskem komiteju, ki aktivno promovira šport invalidov, so tudi za učence naše šole pripravili prav posebne dejavnosti. V veliki telovadnici so četrto- in petošolci preizkusili poligon za slepe, sedečo odbojko, manevriranje na športno invalidskih vozičkih in sedeči rokomet za slepe s prilagojeno – slišno žogo.

V eni od učilnic so si mladi ogledali predstavitev mednarodnega paraolimpijskega gibanja in se seznanili z osnovami in zakonitostmi športa invalidov.

V drugi pa so prisluhnili življenjski zgodbi športnika Matjaža Bartola, ki se ukvarja z boccio (šport invalidov, zelo podoben balinanju) in hokejem za invalide.

Za zaključek pa so v telovadnici otrokom predstavili enega izmed športov invalidov (boccia) v njegovi tekmovalni obliki.
Učenci sedaj vedo, da je paraolimpijski šport,  šport invalidov in so bili nad videnim in slišanim navdušeni.

Učenci, učitelji in vodstvo šole se lepo zahvaljujemo ekipi Zveze za šport invalidov Slovenije za sodelovanje, dobro organizacijo prireditve in zanimivo poučno vsebino.

BESEDILO: ga. Elena Vasilkova

FOTO: ga. Elena Vasilkova in ga. Angelica Podoš