IGRA KOCKA ČLOVEČNOSTI

Dragi učenci in zaposleni v naši šoli!

K vam smo prišli zato, da bi vam podarili Kocko Človečnosti, ki na svojih ploskvah nosi zapisane vrline Človeka 21. stoletja. Vabimo vas, da se priključite naši igri in nam s skupnimi močmi pomagate zavrteti svet na bolje.

PRAVILA IGRE:

  1. Sodelujejo vsi med 0 in 99 leti.
  2. Za kocko skrbi razrednik.
  3. Vsak teden pri razredni uri izžrebani učenec vrže kocko.
  4. Vrlina, napisana na zgornji ploskvi, postane razredno vodilo celega tedna.
  5. Pred metanjem kocke v naslednjem tednu razred oceni, kako se mu je uspelo držati tedenskega vodila, in to zapiše v Razredni zvezek Človečnosti. Učenci in učitelji ste vabljeni, da svoje vtise in opažanja že sproti zapisujete v zvezek.
  6. Igra se nikoli ne konča.

Še posebna vabila:

  1. svoje lepe misli zapišite na Steno Človečnosti in jih širite povsod, kamor greste,
  2. napišite pesem, zgodbo ali narišite sliko o vrlini, ki vas še posebej nagovarja, da jo bomo objavili v šolskem časopisu,
  3. na šolski spletni strani poiščite model za kocko, izdelajte jo in igro ponesite v svoje življenje.

Vemo, da je vsak začetek težak in da rezultati ne bodo takoj opazni. Potrebni so ustvarjalnost, volja, optimizem in vztrajnost in vse ovire bodo premagane. Verjamemo, da boste pri igranju igre uživali in da bodo vrline človečnosti prepojile naše življenje.

BESEDILO in FOTO: ga. Urška Willewaldt

 

 

 

 

Ekipa projekta Time for Tea