DEVETOŠOLCI O MIKROBIOLOGIJI IN BIOTEHNOLOGIJI

V ponedeljek, 5. 2. 2018, smo na šoli izvedli zelo zanimiv naravoslovni dan za učence 9. razredov, ki so ga vodili trije mikrobiologi iz podjetja Mikrobiologija Avberšek.
Najprej so učenci poslušali predavanje z naslovom Osnove mikrobiologije, nato pa so 3 šolske ure sodelovali na delavnicah, na katerih so delali eksperimente z mikroorganizmi, mikroskopirali ter sodelovali na igrah na temo odpornosti bakterij ter sestavljanja DNA.
Naravoslovni dan se je zaključil z zanimivim predavanjem o biotehnologiji. Z delavnicami in s predavanji so nadgradili znanje, ki so ga pridobili pri naravoslovju in biologiji.
Učencem je bil naravoslovni dan zelo všeč, zato smo se odločili, da ga vključimo v redni program dnevov dejavnosti.
BESEDILO in FOTO: ga. Saša Femc Knaflič