USPEŠNE UČENKE NA TEKMOVANJU IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA

 Competition is a complex thing. It brings out the best in all participants. It refines the technique and sharpens the mind, body and spirit.

Unknown.

V mesecu novembru in januarju je potekalo tradicionalno tekmovanje devetošolcev v znanju angleškega jezika. Tudi letos so se ga udeležili učenci naše šole, ki radi govorijo in pišejo v angleščini. Nekaj učenk pa je bilo na tekmovanju še posebej uspešnih, in sicer Kristina Arhar Bošnjak, ki je osvojila bronasto in srebrno priznanje, Anissa Avdič in Tina Ivaštanin pa sta dosegli bronasto priznanje. Učenkam in mentorici, ge. Mariji Burnik, iskreno čestitamo!

BESEDILO: učenci IP – šolsko novinarstvo

FOTO: www.jezikovnasola-athena.si/UserFiles/Image/flags/flag-UK.png (Dostop: 6. 2. 2018.)