JESENSKI MESECI V NAŠI KNJIŽNICI

Na poti v knjižnico nas pozdravi zeleni otoček. Pogled skozenj nas opozori na dogajanje v knjižnici.

Letos praznujemo 100. obletnico izida 1. izvirne slovenske slikanice Martin Krpan. Leta 1858 je Fran Levstik napisal povest Martin Krpan, prvo pomembnejše delo slovenske pripovedne proze. Z ilustracijami Hinka Smrekarja je prvič izšel 59 let kasneje, leta 1917, in velja za prvo izvirno slovensko slikanico.

Pripravili smo tudi razstavo najlepših slovenskih slikanic. Na razstavnem panoju je dobilo mesto le nekaj slovenskih  slikanic, po katerih učenci pogosto segajo. To so slikanice, ki burijo otrokovo domišljijo, bogatijo njegov besedni zaklad, ga tolažijo in vzgajajo, širijo mu obzoje in še marsikaj. Pozornost vzbudijo tudi  z estetsko ilustracijo.

Na hodniku pred učilnicami slovenščine je tudi letos nastala razstava o Čufarju. Učenci so zbrali življenjepisne podatke o njem in njegova dela. Predstavili so ga na plakatih in v oddaji  šolskega radia. Tudi učenci pri likovnem pouku so se izkazali z risanjem njegovega portreta. Ustvarjali so z barvnimi kredami in svinčnikom.

BESEDILO in FOTO: ga. Marjetka Noč