NAJBOLJŠI ZAJTRK – SLOVENSKI ZAJTRK

V petek, 17. 11. 2017, smo obeleževali dan slovenske hrane, s katerim želimo opozoriti ljudi na pomen oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Zadostna lokalna pridelava, predelava in poraba hrane je pomembna predvsem zaradi urejenosti in obdelanosti podeželja, ohranjanja delovnih mest na podeželju, varovanja okolja, izboljšanja zdravja prebivalstva zaradi uživanja kakovostnejše hrane, zagotavljanja državne varnosti za obdobje ekonomskih kriz, zmanjšanja odvisnosti od zunanje trgovine in zmanjšanja revščine in družbene neenakosti.

V okviru tega dneva smo na šoli gostili tudi ekološkega kmeta iz Javorniškega Rovta, gospoda Petra Razingerja, ter ekološkega čebelarja iz Metlike, gospoda Maksimiljana Vajdo. Prav z medom njegovih čebel pa se že dve leti sladkamo tudi na naši šoli.

Gostili so ju v 5. in 3. razredu. Po kratki predstavitvi dela na kmetiji in čebelarjenja so nastali prelepi izdelki otrok, ki jih lahko vidite v nekaterih učilnicah na razredni stopnji.

Učenci so pri izbirnem predmetu Načini prehranjevanja pripravili različne plakate o slovenski hrani. Vabimo vas, da si jih ogledate in preberete, da boste znali ceniti hrano, pridelano v Sloveniji.

Ena izmed pomembnih aktivnosti dneva slovenske hrane je tudi projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. V okviru tega projekta smo po vseh slovenskih šolah in vrtcih ta dan za zajtrk jedli živila, pridelana v Sloveniji, po možnosti celo v ožjem okolju. Poleg tega je zaželjeno, da so živila pridelana na ekoloških kmetijah, kar daje hrani še dodatno kvaliteto, saj taka živila ne vsebujejo zdravju škodljivih pesticidov in so torej pridelana na človeku in naravi prijazen način.

Tako smo imeli v petek na voljo brezplačen zajtrk, ki je bil sestavljen iz bio medu, bio masla, zaseke, bio črnega kruha, bio mleka in jabolka. Vsa živila so bila slovenskega porekla. Zajtrk nam je bil na voljo od 7.15 do 8.00.

Tudi kosilo je bilo značilno slovensko, saj je bil jedilnik sestavljen iz telečje obare ter ajdovih štrukljev s skuto, ki smo si jih lahko osladili s slovenskim medom.

BESEDILO: ga. Saša Femc Knaflič, vodja šolske prehrane

FOTO: Tiana Petrović in Zoja Špendov, 7. b, ter Julija Vučkovski in Ema Agović, 8. c