PRVI TEHNIŠKI DAN ZA ŠESTOŠOLCE IN SEDMOŠOLCE

Učenci 6. in 7. razreda so v mesecu septembru tehniški dan posvetili različnim temam. Šestošolci so se preskusili v ročnih delih, sedmošolci pa so spoznavali energijo, svetlobo, hitrost … Nekaj fotografij smo uspeli posneti tudi začetniki izbirnega predmeta šolsko novinarstvo, ki bomo letošnje šolsko leto bogatili šolsko spletno stran. Pa poglejmo, kako ustvarjalni so bili šestošolci …

Kako pa je bilo pri sedmošolcih? Zanimivo, se ve!

BESEDILO in FOTO: učenci izbirnega predmeta šolsko novinarstvo