STANKOV MEMORIAL ALI RADI IMAMO ŠPORT

Tudi letos je na naši šoli potekal Stankov memorial. Tradicionalna športna prireditev že nekaj let nosi ime Mala atletska olimpijada in je posvečena pokojnemu učitelju športne vzgoje na Osnovni šoli Toneta Čufarja Jesenice.

Tako so se na našem šolskem igrišču zbrali učenci različnih osnovnih šol. Jeseničanom so se pridružili osnovnošolci iz občine Kranjska Gora in Žirovnica.

Veseli nas, da so na tekmovanju prevladali ljubezen do športa, dobra volja, pošteno tekmovanje in medvrstniško sodelovanje. Še o čem pa pričajo naslednje fotografije …

BESEDILO in FOTO: učenci izbirnega predmeta šolsko novinarstvo z učiteljico Mateja Cuznar Zadnik