MOJ JEZIK, TVOJ JEZIK, NAŠ JEZIK OB EVROPSKEM DNEVU JEZIKOV

26. september je dan, ki je posvečen jezikom po vsem svetu. Leta 2001, ko je bilo evropsko leto jezikov, pa je Evropa ta dan določila tudi kot evropski dan jezikov. Kot vemo, ima Evropska unija (v nadaljevanju EU) trenutno 28 članic in 24 uradnih jezikov. Med njimi je tudi slovenščina.

Državljani EU imajo pravico pisati in govoriti v enem od uradnih jezikov ali preprosteje, Slovenci lahko pišemo evropskim institucijam v slovenskem jeziku in tudi odgovor dobimo v slovenščini. Ali si predstavljate, kako presenečena bi bila Prešeren in Cankar, če bi se danes kar nenadoma pojavila med nami?

Večjezičnost pomeni sposobnost posameznika, da uporablja različne jezike, in sobivanje različnih jezikovnih skupnosti na enem zemljepisnem območju. Evropska unija si prizadeva, da bi vsi evropski državljani poleg materinega jezika govorili še 2 tuja jezika.

Tudi na naši šoli skušamo slediti tej evropski usmeritvi. Učenci se poleg materinščine učijo še angleški, nemški in ruski jezik.

Letos smo ta dan praznovali tako, da smo izvedli različne aktivnosti. Sodelovali so vsi učenci od prvega do devetega razreda. Imeli smo šolsko radijsko oddajo, v kateri so se učenci predstavili v slovenščini, angleščini, nemščini, italijanščini in ruščini. Poleg tega pa so se predstavili tudi na Radiu Triglav, kjer so v zgoraj omenjenih jezikih povedali različne pregovore in poslušalce seznanili s pomenom in poslanstvom evropskega dneva jezikov.

Med poukom smo delali plakate v različnih jezikih. Teme so bile: Idioms and slang phrases, Why do we learn foreign language?, Greetings.

Prvošolčki pa so narisali nekaj živali ter zapisali njihovo oglašanje v različnih jezikih.

BESEDILO: ga. Marija Burnik in ga. Karmen Kržič

FOTO: ga. Neja Grohar in učenci izbirnega predmeta šolsko novinarstvo