VARNO IN MIRNO V PROMET

Učenci 4. razreda so se vključili v izobraževalni program Jumicar Slovenija. Gre za program preventivne vzgoje otrok v cestnem prometu. Gospod Zmago je četrtošolcem predstavil varno vključevanje v promet vseh udeležencev. Še posebej pa je poudaril, da smo za lastno varnost odgovorni sami.

Da pa so otroci promet še bolj izkusili, so se posedli v vozila in za nekaj časa postali vozniki. Prometni znaki in semaforji iz učbenikov so bili postavljeni na robu cestišča in v kolikor jih niso upoštevali, so lahko povzročili nesrečo.

Tako so zaznavali dogodke, kot jih opaža voznik v pravem prometu. Videli so, kako težko je vozilo dovolj zgodaj ustaviti, kako pomembna je uporaba varnostnega pasu, predvsem pa, da se voznik kljub previdnosti ne more vedno pravočasno odzvati, če se kdo neprevidno in nepričakovano vključi v promet. Torej, tako kot pravi g. Zmago: »Mirna hoja in opazovanje.«

BESEDILO: ga. Mateja Cuznar Zadnik (prirejeno po vabilu Jumnicar, preventivna vzgoja otrok v cestnem prometu)

FOTO: ga. Monika Legat Mežek