OBISKAL NAS JE PASAVČEK

V oddelku podaljšanega bivanja, v katerega so vključeni učenci 3. b in 3. č razreda,  se že celo šolsko leto veliko pogovarjamo o varni vožnji z avtomobilom in pravilnem pripenjanju z varnostnimi pasovi ter uporabi otroških sedežev. V okviru projekta Pasavček smo izdelali precej izdelkov in se s pomočjo dramatizacije in ogleda spletnih strani naučili veliko novega. Ker že kar nekaj let otroke osveščamo o vzgoji v prometu in sodelujemo v projektu,  je Javna agencija RS za varnost v prometu letos izbrala našo skupino in s pomočjo profesionalnih lutkarjev predstavila novo lutkovno predstavo »Pasavček v prometu«.

2.

Z igrico so otroci v obliki interaktivne animirane poučne zgodbice spoznavali pojem in smisel varnosti v prometu. Lik Pasavčka se je z otroki pogovarjal o pravilnem obnašanju v prometu, poudarek je bil na pripenjanju varnostnih pasov, varnem prečkanju ceste, hoje po pločniku in varni vožnji s kolesom.

skupaj

Pasavček je bil predstavljen kot igriv, a odgovoren lik, skozi katerega so otroci lažje ponotranjili zgodbo.

 BESEDILO in FOTO: učiteljica Zehra Biščević