OTROŠKI PARLAMENT

Tema letošnjega otroškega parlamenta je pasti mladostništva. O tej temi  se učenci, predstavniki oddelkov od 5. do 9. razreda, na šolskih srečanjih pogovarjamo celotno šolsko leto. Do meseca marca smo se večinoma srečavali v dopoldanskem času, 29. januarja 2016 pa smo intenzivneje poprijeli za delo in preživeli zanimivo popoldne v šoli.

   IMG_1604

Probleme, ki so jih učenci navedli na urah oddelčnih skupnostih in ki smo jih izpostavili na naših srečanjih, smo razdelili v posamezne sklope. Učenci smo se razdelili v pet skupin. Vsaka skupina je obravnavala določeno temo po metodah problemskega drevesa in drevesa rešitev.

IMG_1600

Odmor smo popestrili z zanimivimi socialnimi igrami, na katerih smo se veliko smejali pa tudi kaj naučili. Ob koncu petkovega srečanja pa smo iskali še t. i. rešitve oz. akcije, s katerimi bi  na šoli lahko pomagali izogniti se navedenim pastem mladostništva.

IMG_1599

Na naslednjem srečanju pa smo oblikovali še vprašanja za odrasle, torej za starše, učitelje in druge strokovne delavce šole ter goste, ki so se nam pridružili na šolskem otroškem parlamentu.

IMG_1862

Le-ta je potekal v ponedeljek, 7. 3. 2016. Z odraslimi smo debatirali o pasteh mladostništva – s katerimi težavami se lahko srečamo, s katerimi problemi so se srečevali oni v svoji mladosti, kako so jih reševali ipd.

IMG_1859

Razvili so se zelo zanimivi pogovori, ki pa smo jih žal morali prekiniti, saj sta nas ga. Andreja Jalen in ga. Mateja Cuznar Zadnik, mentorici otroškega parlamenta, povabili na oder, kjer smo po skupinah predstavili obravnavane teme.

IMG_1867

BESEDILO: Margerita Gruene, Šejla Bešić in Lea Jokić, 8. a

FOTO: ga. Mateja Cuznar Zadnik