PRIHODNOST ŽIVALSTVA IN RASTLINSTVA JE V NAŠIH ROKAH

20. decembra 2013 je generalna skupščina Združenih narodov proglasila 3. marec za svetovni dan Združenih narodov, posvečen živalstvu in rastlinstvu ter ozaveščanju o njihovi ogroženosti. Letos ga obeležuje geslo “Prihodnost živalstva in rastlinstva je v naših rokah”.

IMG_1845 (2)

IMG_1851 (2)

Na ta dan smo pozvani, da se po vsem svetu aktivno (simbolično ali praktično) odzovemo v skrbi za ohranjanje narave. Še posebno pozornost pa smo na ta dan namenili ogroženosti človeške ribice kot enega od simbolov svetovne naravne dediščine.

IMG_1848 (2)

Več o tem pa si lahko preberete na naslednjih spletnih straneh:

http://www.wildlifeday.org/

http://www.tular.si/index.php/sl/40-eea-proteus-sl/29-eea-proteus-sl

Tako so se učenci naše šole pri poku biologije in naravoslovja za nekaj minut povezali s svetom v skrbi za prihodnost človeške ribice. Ogledali so si film na dano tematiko. Nekateri učenci so ob tem ustvarili zanimive risbe in zapisali svoje misli.

BESEDILO: ga. Magda Kosič in ga. Saša Femc Knaflič

FOTO: Selma Huskić, 7. b