ZANIMIVE DELAVNICE O ZDRAVJU

Ob koncu meseca decembra smo imeli osmošolci zelo zanimiv tehnični dan. Najprej smo poslušali predavanje o prvi pomoči. Gospod je govoril tako doživeto in glasno, da smo si kar veliko povedanega dobro zapomnili.

IMG_1366

Razlagal nam je osnovne stvari, ki jih moramo vedeti v primeru nudenja prve pomoči. Proti koncu te ure se je vsaka skupina malce pozabavala s povoji in vadila nudenje prve pomoči ob raznih poškodbah.

IMG_1360 (2)

Druga ura je potekala v učilnici kemije, kjer smo se pogovarjali o oživljanju poškodovanca. Tudi tu smo lahko svoje znanje preverili na za to pripravljeni lutki. Le-to smo morali oživljati tako, da smo vanjo vpihavali zrak in sproti preverjali, če se je odzvala tako, kot bi se morala, če bi pravilno nudili prvo pomoč. Nekaterim je šlo oživljanje bolje od rok, drugim manj.

IMG_1389

IMG_1392

Sledili sta še dve zelo zanimivi uri. Policista sta predavala o škodljivih vplivih alkohola. Nadeli smo si nenavadna očala, s pomočjo katerih si dobil občutek vinjenosti. Verjemite, da ta občutek ni prav nič prijeten. Ne vidiš, kod hodiš (nimaš nadzora nad hojo), slika je drugačna … Tako smo se naučili, da je alkohol zelo škodljiv in da ga ni priporočljivo uživati.

Najbolj mi je bilo všeč prav to, da smo na vseh delavnicah lahko praktično preizkusili svoje znanje.

BESEDILO in FOTO: Fetije Muqa, 8. a