KO BOM VELIK, BOM …

Učenci so pri delu v podaljšanem bivanju utrujeni in nemotivirani, zato smo se skupaj odločili, da izvedemo projekt, ki bo učence pritegnil k delu. Namen projekta z naslovom Ko bom velik, bom … je učence motivirati na način, da bodo z aktivno udeležbo pridobili čim več znanja in veščin o izbrani tematiki. Učenci so si izbrali poklic, ki ga želijo opravljati, ko odrastejo.

poklici_podalj_0001

V projektu je sodelovalo 30 učencev iz 2. a, 3. b in 3. č razreda, ki obiskujejo podaljšano bivanje. Vsak učenec je navedel izbrani poklic in po navodilih izdelal papirnato lutko na palčki.

poklici_podalj_0005

Nato so lutkam izdelali oblačila in lutke oblikovali tako, da je simbolizirala njega kot odraslega pri opravljanju izbranega poklica. Učenci z enakim ali podobnim poklicem so pri nadaljnjem delu med seboj sodelovali. Iz odpadnega materiala so izdelali delovno okolje za svoje lutke.

poklici_podalj_0006

Največ otrok se jih je odločilo za poklic nogometaša. Ti so izdelali stadion s tribunami. Veliko učencev si želi opravljati učiteljski poklic, zato so  izdelali učilnico. Nekaj pa je bilo tudi detektivov, ki so izdelali zanimiv objekt, opremljen z videokamerami. Poleg navedenih poklicev si učenci želijo postati še medicinski tehniki, frizerji, strojevodje, mehaniki, trenerji plavanja in trgovci.

poklici_podalj_0004

Pri tem so se naučili, kakšna je pot do izbranega poklica, se pri tem urili v ročnih spretnostih, med seboj vzajemno sodelovali in razvijali socialne veščine. Osveščali so se tudi o recikliranju oz. možnosti ponovne uporabe odpadnih materialov. Pri tem ni manjkalo idej, domišljije in zabave pri izdelovanju, še posebej pa pri igri z lastnimi izdelki.

BESEDILO: ga. Zehra Biščević

FOTO: g. Klemen Klemenc