Pustne šeme so nam prinesle srečo

Pustni čas je poseben čas v letu. Takrat se ljudje našemijo in hodijo od hiše do hiše. Obisk šem prinaša srečo, zato jih je treba obdarovati. Včasih so se smeli šemiti samo moški, predvsem fantje, danes pa se lahko našemi kdor koli. Ljudje so se šemili že pred deset in več tisoč leti, saj so menili, da se v našemljencu naseli duh rajnega prednika, kasneje pa predvsem zaradi tega, ker se je človek v šemski opravi lahko približal duhu. Šemljenje je torej neka splošna človeška posebnost.

IMG_0471 IMG_0467

Šeme nastopajo v skupini navadno v obhodu, tečejo ali poskakujejo, plešejo, uganjajo trušč … Ljudje se danes šemijo po vsem svetu, po vseh celinah, med vsemi narodi in ljudstvi, neglede na stopnjo omike.

IMG_0459 IMG_0458

IMG_0476 IMG_0500

Še danes pa živi vera, da ne bo sreče, če šeme ne pridejo k hiši. Prav zaradi tega pa so pustne šeme obiskale tudi našo šolo. Večinoma so bili našemljeni učenci in učiteljice razredne stopnje, kar nekaj pustnih mask pa smo srečali tudi na hodnikih predmetne stopnje. Če pa se na ta pustni torek nismo prelevili v koga drugega ali v kaj drugega, pa so nam pustni čas pričarale kuharice in kuharji z odličnimi pustnimi krofi.

IMG_0473 IMG_0469

IMG_0465IMG_0462 IMG_0461 IMG_0474

Besedilo: Učenci izbirnih predmetov šolsko novinarstvo in vzgoja za medije – tisk

FOTO: Grega Močnik in Urban Koblar, 9. c

 

 

 

Izročilo skušajo ohanjati šole,ki z učenci prirejanjo otroške maškerade.