Poklicni sejem 2015

V petek, 9. 1. 2015, smo na naši šoli dvanajstič zapored gostili sedem srednješolskih centrov Gorenjske, dva dijaška domova iz Ljubljane ter dve srednji šoli iz sosednje Avstrije. Učenci, ki obiskujemo poklicni krožek, smo opravili razgovor s predstavniki posameznih šol.

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO

DSC_0282

Biotehniški center Naklo izvaja več srednješolskih programov, med njimi je tudi program tehniška gimnazija. Pogovarjala sem se z dijakinjama programa slaščičar. Ta program sta  izbrali, ker radi pečeta slaščice in z njimi osrečujeta ljudi.

GIMNAZIJA JESENICE

Izvaja splošni in športni program gimnazije. Dijaki športne gimnazije so delo in program šole pohvalili. Športni oddelki imajo manj dijakov, ti pa so deležni številnih prilagoditev (dogovorjeni datumi ocenjevanja, trener v šoli, skupno obiskovanje športnih tekem).

 SREDNJA ŠOLA JESENICE

Pogovarjala sem se z dijakinjama, ki obiskujeta program vzgojitelj predšolskih otrok. Prva sogovornica mi je predstavila dve možnosti, ki ju program ponuja za nadaljevanje šolanja.   Študij predšolske vzgoje lahko nadaljuješ na Pedagoški fakulteti smer predšolska vzgoja v Ljubljani, Mariboru ali Kopru. Po končani vzgojiteljski šoli lahko opraviš peti predmet in nadaljuješ šolo v Kopru. S tem postaneš učitelj oz. učiteljica razrednega pouka. Dijakinja je srednjo šolo zelo pohvalila, všeč pa ji je tudi odnos učiteljev do dijakov in učenje izbranega inštrumenta (klavir ali kitara). Druga dijakinja mi je povedala, da ji je šola všeč, vendar pogreša več ur prakse.

DSC_0276

EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA

Šola izvaja programe ekonomska gimnazija, ekonomski in medijski tehnik. Tudi tokrat smo občudovali njihovo tehnično opremo.

DSC_0279

DSC_0278

SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA

Šola ponuja izobraževanje v programih gastronom hotelir in gastronomsko turistični tehnik. Tudi letos so nam dijaki omenjene srednje šole pripravili pravo pogostitev.

VIŠJA ŠOLA ZA GOSPODARSKE POKLICE ST. JAKOB in DVOJEZIČNA ZVEZNA TRGOVSKA AKADEMIJA IZ CELOVCA

Sta dvojezični šoli iz sosednje Avstrije. Vse več naših devetošolcev se odloča za šolanje v tujini, mnogi od njih se nameravajo tam tudi zaposliti. Vsako leto se na njihovi predstavitvi lahko pogovorimo s katerim izmed naših bivših učencev, ki zdaj obiskujejo šolo v St. Jakobu. Zanimivo je primerjati naše srednješolske programe s tujimi.

DSC_0297

ŠOLSKI CENTER KRANJ

Center je predstavil veliko svojih programov. Na predstavitvi v dvorani lahko vsako leto  opazujemo bodoče frizerje, trgovce, gradbenike, elektrotehnike in računalničarje pri njihovem delu.

DSC_0268

ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA

Šola izobražuje lesarske tehnike, mizarje, tapetnike, avtoserviserje, inštalaterje … Na njihovi stojnici so lahko učenci letos izdelovali ptičje krmilnice.

krmilnica

Razgovor z dijaki srednjih šol sem opravila Tamara Črtalič.

FOTO: Sabina Rekar, šolska pedagoginja