Medvrstniško sodelovanje

Letošnje leto učenke 9-ih razredov občasno obiščejo prvošolčke in jih razveselijo z branjem angleških knjig. Poleg tega pripravijo kako aktivnost, ki najmlajše še posebej razveseli, saj pri tem uživajo, naučijo pa se veliko novih besed. Kadar pa je le možno, se jim prvošolčki za trud tudi zahvalijo, in tako so se na pamet naučili angleško pesem in jo učenkam ponosno zapeli.

slike 1.c 20142015 038

Besedilo in fotografija: učiteljica Janka Bergel Pogačnik